Over SIN-NL

SIN-NL staat voor Slachtoffers Iatrogene Nalatigheid-Nederland. Het woord “iatrogeen” betekent letterlijk: “veroorzaakt door medisch handelen”. SIN-NL richt zich op het verbeteren van de situatie van slachtoffers van medische fouten – veroorzaakt door onjuiste diagnostiek en onjuiste behandeling – en het verminderen van het aantal medische fouten.

SIN-NL gebruikt de website sin-nl.org om informatie en advies te over medische fouten te verstrekken. Ontwikkelingen op het gebied van patiëntveiligheid en de positie van slachtoffers worden zorgvuldig gedocumenteerd.

SIN-NL streeft naar eerlijkheid, transparantie en herstelbehandeling voor de slachtoffers. Door registratie en onderzoek kan preventie worden verbeterd. De hoofdthema’s van de organisatie zijn: “vertel en herstel” en “registreer en leer”. Een medische fout kan worden gedefineerd als:

“Een medische handeling, waarvan het resultaat tegengesteld in aan de oorspronkelijke planning. Hierbij wordt eventueel onnodig (tijdelijke of definitieve) schade berokkent aan de patiënt terwijl dit met de huidige stand van medische kennis voorkomen had kunnen worden.”

Artsen vertrekken vrijwel geen eerlijke informatie en herstelbehandelingen aan slachtoffers van medische fouten. Ze spreken liever van complicaties om de juridische gevolgen van foutief handelen te minimaliseren. De fouten worden vrijwel niet geregistreerd, ondanks de wettelijke verplichting om hier melding van te maken. Dit blokkeert onderzoek en houdt de ontwikkeling van preventie tegen. Ter vergelijking:

  • Per jaar overlijden in Nederland circa 800 personen door verkeersongevallen.
  • Per jaar overlijden in Nederland circa 8000 personen door medische fouten in ziekenhuizen.

De medische sector, de Inspectie Gezondheidszorg (IGZ) en Europese instellingen erkennen het probleem van het weigeren van eerlijke informatie, de ontbrekende herstelbehandelingen en de registratie. Ze weigeren concrete maatregelen te nemen, ondanks het feit dat ze beter beloven. In 2009 heeft SIN-NL een overzicht gemaakt van de verschillende erkenningen van deze organisaties.

De Europese tegenhanger van SIN-NL (IEU-Alliance) en SIN-NL zelf zijn non-profit organisaties die streven naar dialoog met alle betrokken partijen om zo snel mogelijk verbetering te creëren. Het IEU-Manifest 2007 heeft concrete voorstellingen om dit op te lossen net als het hoofdstuk Oplossingen.

Deze en andere websites van het SIN-NL netwerk zijn bedoeld als voorlichting aan het publiek, de medische sector en de overheid. Het is belangrijk om de ernst van de situatie van medische fouten in te zien, iets wat de slachtoffers stelselmatig wordt ontkend en verzwegen. Er wordt geen nuttige informatie vrijgegeven over de sterftecijfers in ziekenhuizen die inzicht kunnen geven in de kwaliteit van de gezondheidszorg. In het Rapport Implementatie Kwaliteitswet zorginstellingen van juni 2009 hekelt de Rekenkamer het gebrek aan transparantie en concludeert dat het toezicht van de IGZ tekort schiet.

Twee jaar later kwam de Ombudsman LINK tot dezelfde conclusie. Op 15 december 2011 bracht de Ombudsman een vernietigend rapport uit over het disfunctioneren van het UMCG en de IGZ in de zaak baby Jelmer:

“Handelwijze IGZ tart elke beschrijving. De IGZ heeft geen toezicht uitgeoefend. De inspectie heeft met ongekende traagheid, gebrek aan transparantie en gebrek aan professionaliteit een rapport uitgebracht, dit ingetrokken en uiteindelijk andere conclusies gepresenteerd.”
bron: Nationale Ombudsman

Op 28 maart 2013 bracht de Rekenkamer het Rapport Indicatoren voor de kwaliteit van de zorg uit en constateerde dat ondanks een subsidie van €31miljoen in 5 jaar voornamelijk indicatoren met betrekking tot het zorgproces waren ontwikkeld. Terwijl er nauwelijks indicatoren over de uitkomsten van de zorg waren aangepakt. Het inzicht in de kwaliteitszorg ontbreekt nog steeds.

Stichting SIN-NL

Voorzitter: Sophie Hankes
KvK nummer: 30279201