Kort geding 2009

Uitspraak kort geding 25 september 2009 Rechtbank Groningen:
Neuroloog J.B.M. Kuks blijft op de zwarte lijst

De aanleiding voor het kort geding was een ingezonden brief van Kuks in Medisch Contact in mei 2009. Hierin maakte Kuks duidelijke toespelingen aan het adres van Sophie Hankes. Hij beschreef de oorzaken van haar klachten als psychisch en beschreef haar als een veeleisende, onredelijke patiënte. Ook suggereerde hij dat slachtoffers van medische fouten geen toegang tot de spreekkamer zouden moeten hebben. Hankes heeft Kuks aangeklaagd in verband met belediging en smaad, omdat de haar invaliditeit wel degelijk is veroorzaakt door een ernstige medische fout. Bovendien had de brief duidelijk op haar betrekking.

De rechter was van mening dat Kuks met zijn brief een anonieme patiënt op het oog had en hiermee niet letterlijk verwees naar Hankes. Hierdoor zag zij geen wettelijke grond om Kuks wegens belediging van Hankes te veroordelen.

De Groningse rechtbank erkent daarentegen het belang van de zwarte lijst op de website van SIN-NL, omdat deze er in zijn totaliteit toe strekt publiciteit en aandacht te genereren voor medische fouten en de wijze waarop daarmee -tot op heden- in de visie van SIN-NL door de medische wereld wordt omgegaan.

Tevens heeft de rechtbank toegestaan dat Kuks op de zwarte lijst mag blijven staan. Het argument van de rechter was, dat Kuks te weinig en te laat stappen ondernomen had en bovendien eerder had laten blijken dat ‘plaatsing op de zwarte lijst van SIN-NL hem niet raakt dan wel schaadt.’

Lees: de uitspraak van de Rechtbank Groningen

Voor commentaar op de uitspraak, zie homepagina www.sin-nl.org