Open brief

14-01-2014 – Open brief ter gelegenheid van verjaardag dr. J.B.M. Kuks geboren 14 jan. 1955
aan Jan Kuks, falend neuroloog UMC Groningen
aan Wilma Weenink, GZ psychologe in Leeuwarden, vrouw van dr. Kuks
aan Walter Kuks, Arthur Kuks, zonen en Pauline Kuks dochter van dr. Kuks

Dit keer een bijzonder verjaardagscadeau: een foto met een dictatorsnor.

De reden hiervoor is dat je je naar mijn mening als arts-neuroloog steeds meer bedient van nazi-praktijken, zoals hieronder beschreven.

Je protesteert tegen de websites drkuks.com en jankuks.nl. Deze websites zijn eigendom van Stichting SIN-NL en bevatten de aanklachten tegen jouw disfunctioneren als arts. Ze publiceren medische feiten, medische verklaringen, medische wetenschappelijke artikelen en documenten. Het algemeen belang vereist deze publicaties, en publicatie van je wangedrag als arts* en als mens.

Je weigert al jaren om mij informatie en medische hulp te verstrekken, wat in strijd is met je zorgplicht. Je publiceert aantoonbare leugens over mijn medische situatie en schendt je beroepsgeheim. Ook probeer je al jaren om mij het zwijgen op te leggen over jouw falen als arts via onrechtmatige juridische procedures.

Bovendien kies je ervoor om je salaris van €10.000 per maand als professor aan de RU Groningen via je zelf geregelde (dus niet via je advocaat) deurwaarders te exploiteren om beslag te leggen op mijn PGB – wat ik ontvang vanwege mijn invaliditeit -, mijn spaargeld en mijn maandelijkse uitkering. Daarnaast probeer je ook nog beslag te leggen op mijn huis! Je weet dat de websites eigendom zijn van Stichting SIN-NL, maar je kiest er voor om mij persoonlijk financieel te ruïneren.

Dit gedrag is arts onwaardig. Het geleidelijk opvoeren van maatregelen om een onschuldig – progressief ziek en invalide – persoon te vernietigen. Deze wrok benoem ik wat het is: nazi-praktijken. Je dient per direct verwijderd to worden uit het BIG-register en nooit meer als arts te werken.

Ieder mens heeft recht op integere artsen, ieder mens heeft recht op onpartijdige rechters en ieder mens heeft recht op vrijheid van meningsuiting en de waarheid.

Onder voorbehoud van alle rechten,
Mr. Sophie Hankes
Voorzitter Stichting SIN-NL
Voorzitter Stichting IEU-Alliance

* Wangedrag door falend neuroloog dr. J.B.M. Kuks UMC Groningen vanaf 2005:

 1. Ondanks schriftelijke verwijzing door een revalidatiearts om medische hulp te verstrekken aan ondergetekende voor ernstige hartritme- en bloeddrukproblemen. Deze zijn ontstaan na een operatie aan de hersenstam en de rechter vertebralis slagader. Hiervoor weigerde je adequaat onderzoek en behandeling.
 2. Je pleegde fraude in het medisch dossier door mijn medische geschiedenis volstrekt incorrect weer te geven ondanks het ontvangen van de juiste gegevens.
 3. Je weigerde mijn brieven te beantwoorden.
 4. Je schond je beroepsgeheim door publicatie van een ingezonden brief in Medisch Contact. De rechter oordeelde in september van 2009 dat het aal SIN-NL geoorloofd was om de Zwarte Lijst Artsen online te publiceren en jou hier aan toe te voegen.
 5. Tijdens de zitting op 9 september 2009 verklaarde je dat je ingezonden brief niet over mij ging, maar op 10 september 2009 verklaarde je het tegenovergestelde in Medisch Contact. Je had dus het lef om glashard te liegen tegen de rechter.
 6. Je startte een kort geding tegen SIN-NL en mij als persoon om de website jankuks.nl met de aanklacht tegen jou wegens disfunctioneren offline te krijgen.
 7. Je startte een kort geding tegen SIN-NL en mij als persoon om de website drkuks.com met de feiten en documenten over jouw disfunctioneren als arts offline te krijgen.
 8. “Toevallig” zou de president van de rechtbank Utrecht H. Uniken Venema het kort geding inzake drkuks.com behandelen. Hij kwam niet opdagen omdat mijn advocate hem voortijdig inlichtte dat ik over de informatie beschikte dat 4 familieleden van Uniken Venema nauwe banden hadden met de medische sector en jou.
 9. Bij de eenmalige bemiddeling wilde je mij een zwijgverbod opleggen voor het geval je na jaren eindelijk mijn vragen over mijn medische situatie zou beantwoorden.
 10. Een nieuwe rechter van de rechtbank Utrecht stond publicatie van drkuks.com toe. Waarop jij prompt over ging op hoger beroep.
 11. Het Gerechtshof Arnhem heeft art. 7 G.W. en art. 10 E.V.R.M. inzake de vrijheid van meningsuiting geschonden en publicatie van de sites te verbieden. De H.R. heeft de cassatie ingesteld door de stichting SIN-NL en mij verworpen, zonder enige motivatie.
 12. Mijn advocate was gespecialiseerd in internet-recht en vrijheid van meningsuiting en noemde mijn zaak sterk. Ze heeft heel plotseling de advocatuur verlaten.
 13. In december van 2012 zei je in een interview in de UK Groningen dat ondergetekende geen neurologische aandoening heeft en dat je niet bekend bent met documenten hierover. Een gigantische leugen, Samii en Tatagiba diagnosticeerden en opereerden een zeldzame aandoening die druk uitoefent op de hersenstam. De informatie over deze procedure is je al in 2005 toegestuurd door de revalidatiearts en mijzelf. Daarnaast heb je kennis van alle medische verklaringen en artikelen die van toepassing zijn gekomen tijdens de rechtszaken. Mocht je ze willen nalezen, ze staan allemaal online.
 14. Je verdient ondertussen wel €10.000 per maand, en dan nog stuur je deurwaarders om beslag te leggen op mijn uitkeringen en huis!