Feiten omtrent dr. J.B.M. Kuks

Dr. Jan Kuks beschrijft slachtoffers van medische fouten als “indringers in de spreekkamer”. Dit en de informatie hieronder zijn bewijzen van zijn schenden van de wettelijke zorgplicht en wordt hij hierom terecht bestempeld als falend neuroloog.

Aanleiding

In 2000 werd zonder toestemming foutieve experimentele neurochirurgie toegepast door prof. M. Samii en dr. M. Tatagiba op patiënte Sophie Hankes. Hierdoor werd Sophie invalide en werd verwezen voor herstelbehandeling bij dr. Jan Kuks.

Dr. Kuks weigerde eerlijke diagnostiek, eerlijke informatie en eerlijke begeleiding aan Sophie in mei 2005. Hij weigerde te antwoorden op twee brieven van Sophie in de zomer van 2005. In december 2007 werd Kuks op de zwarte lijst artsen geplaatst. Dr. Kuks antwoordde hierop met een beledigende brief met betrekking op Sophie Hankes en andere slachtoffers van medische fouten in Medisch Contact in mei van 2009.

Op 25 september van 2009 startte een kort geding. De rechtbank van Groningen gaf toestemming aan SIN-NL om de zwarte lijst online te houden. De rechtbank gaf ook toestemming om dr. Kuks op de zwarte lijst te handhaven wegens het weigeren van eerlijke diagnostiek, eerlijke informatie en eerlijke medische behandeling.

Op 23 juni 2010 startte een nieuw kort geding waarbij de rechter van Utrecht de feiten en 51 documenten negeert en veroordeelt. Er werd verwijdering van tekst op jankuks.nl geëist. Met het gevolg van een hoger beroep ingesteld met een arrest van het Hof op 3 mei 2011.

Op 16 februari 2011 werd een nieuw kort geding gestart over drkuks.com waarin de rechter bemiddeling werd opgeroepen en de procedure tot minimaal 16 mei 2011 werd opgeschort.

Op 15 juni 2011 kwam er een nieuwe uitspraak die een dubbele overwinning betekende voor SIN-NL. Drkuks.com heeft het recht om online te blijven en dr. Jan Kuks moest per direct stoppen met het innen van dwangsommen in verband met jankuks.nl.

Chronologie van de arts-patiënt relatie tussen Jan Kuks en Sophie Hankes

 1. Revalidatiearts de Vries verwijst Sophie schriftelijk door naar neurochirurg Mooij. Mooij verwijst Sophie zonder contact direct contact door naar neuroloog Kuks in het voorjaar van 2005.
 2. Dr. Kuks verricht geen basaal onderzoek tijdens het consult zoals bloeddruk of hartritme meting.
 3. Hij stuurt Sophie weg in mei 2005.
 4. Kuks stuurt een brief met een onjuiste medische geschiedenis en een onjuist verslag van het consult in mei 2005.
 5. Dr. Kuks weigert twee brieven van Sophie te beantwoorden in de zomer van 2005.
 6. SIN-NL plaatst Jan Kuks op de zwarte lijst wegens het nalaten van de zorgplicht in december 2007.
 7. Kuks doet zijn verhaal bij Zorgvisie in januari 2008 en vertelt dat de plaatsing op de zwarte lijst hem niets doet.
 8. In april 2009 interviewt Medisch Contact Sophie Hankes, Kuks wordt hierbij niet genoemd.
 9. Jan Kuks plaatst een onjuiste en beledigende brief met betrekking tot Sophie en slachtoffers van medische fouten in Medisch Contact in mei 2009.
 10. Na een kort geding van Sophie tegen Kuks in september 2009 – ter rectificatie van de onjuiste brief en een tegeneis van Kuks over de plaatsing op de zwarte lijst – stelt de rechter Sophie Hankes in het gelijk.
 11. Najaar 2009, Kuks publiceert een brief over Sophie Hankes in Medisch Contact.
 12. SIN-NL publiceert jankuks.nl in januari 2010 met de aanklacht en feiten tegen Kuks.
 13. In juni 2010, tijdens het kort geding van Kuks tegen Hankes negeert de rechter feiten en documenten en het eigendom van de website van Stichting SIN-NL. De rechter veroordeelt Hankes om de hele tekst van de website te verwijderen.
 14. Op 6 julie 2010 publiceert NRC het oordeel van prof. Mr. Hendriks: “Het vonnis is in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en niet Straatsburgproof”.
 15. Sophie Hankes gaat in hoger beroep.
 16. SIN-NL verwijdert de inhoud van jankuks.nl conform aan het voorgaande vonnis en plaatst nieuwe teksten die in overleg met de mening van de advocate en provider zijn opgesteld.
 17. In het najaar van 2010 zet dr. Kuks Sophie weer onder druk met dreiging van een dwangsom van €50.000 wegens het plaatsen van teksten op jankuks.nl en eist intrekking van het hoger beroep tegen het kwijtschelden van de dwangsom.
 18. Op 24 november 2010 publiceert SIN-NL dr.kuks.com met 51 bewijsstukken maar zonder strafrechtelijke beschuldigingen.
 19. Kuks start opnieuw een kort geding tegen Hankes en SIN-NL ter verwijdering van drkuks.com. Vlak voor de zitting trekt de president van de rechtbank Utrecht – Mr. H. Uniken Venema – zich terug wegens schijnbare partijdigheid. Hankes had ontdekt dat het nichtje van Uniken Venema geneeskunde studeert in Groningen bij ijk en dat 3 andere familieleden op academisch niveau in de gezondheidszorg werkzaam zijn. Aan het eind van de zitting draagt rechter Steenberghe, bijgestaan door rechter Frieling, bemiddeling voor minimaal 3 maanden op.
 20. Na verzoek van Sophie gaat Kuks akkoord met het opschorten van het innen van de dwangsom in april 2011. De bemiddeling wordt beëindigd in mei 2011.

 21. Sept. 2012 komt een onrechtmatig arrest van het Gerechtshof Arnhem tot stand, waarbij de rechters alle door SIN-NL en Sophie Hankes ingediende feiten en documenten negeren alsmede het feit dat de website eigendom is van de stichting SIN-NL, ten bate van Kuks. Sophie Hankes wordt onrechtmatig tot betaling van een dwangsom van 150.000 euro veroordeeld aan Kuks, die sinds november 2012 dit bedrag incasseert! Kuks wordt beloond voor fraude, liegen in het medisch dossier en weigeren van adequate diagnostiek en zorg.
 22. Voorjaar 2016 blijkt dat rechter mr Henk Wammes, Gerechtshof Arnhem de directe buurman is van artsenorganisatie KNMG Prof dr R-J van der Gaag, die per mail aan SIN-NL heeft bevestigd dat dat de KNMG Kuks steunt! Dit betekent dat rechter Wammes deze zaak niet had mogen berechten en het arrest nietig is! Zodra SIN-NL online publiceert dat Wammes en van der Gaag buurmannen zijn, treedt van der Gaag binnen enkele weken af op 1 maart 2016, zie www.rechterhenkwammes.info
 23. Kuks zet zijn kruistocht tegen Sophie Hankes voort en doet verschillende aangiftes tegen haar.
 24. Via een “bevriende” Officier van Justitie laat hij haar veroordelen, nadat deze Officier van Justitie zonder toestemming van Sophie Hankes, haar twee artsen benadert en hen uitlokt om hun medisch beroepsgeheim te schenden.
 25. Hoger beroep loopt nog.