3 september 2013    drkuks.com drkuks.com drkuks.com drkuks.com drkuks.com

Zwarte lijst

J.B.M.Kuks

Dr. Jan Kuks, neuroloog UMC Groningen


tekst ontleend aan: www.sin-nl.org/index/dezwartelijst

SIN-NL heeft een zwarte lijst gepubliceerd van artsen, personen en organisaties uit de gezondheidszorg en de overheid. SIN-NL heeft neuroloog Kuks op deze zwarte lijst geplaatst.

Met deze lijst wil SIN-NL enerzijds aandacht vragen voor de noodsituatie van slachtoffers van medische fouten en anderzijds de aandacht te vestigen op hen die concreet verantwoordelijk zijn voor veel onnodig en vermijdbaar leed.

Artsen schenden hun zorgplicht,een fundamentele wettelijke verplichting op basis van de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst. De medische sector weigert structureel om eerlijke informatie en herstelbehandelingen te geven aan slachtoffers van medische fouten.

Dr. H. van Hulsteijn, vice-voorzitter van de Orde van Medisch Specialisten, dr. M. Kaljouw, voorzitter van de Vereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland en drs. G. Gallé, directeur van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, hebben dit allen erkend.Prof. Jan van Dijk criminoloog Universiteit Tilburg heeft dit in zijn onderzoek 2009 vastgesteld, zie home pagina.

Bij vonnis van 25 september 2009 heeft de Rechtbank te Groningen bepaald dat SIN-NL neuroloog J.Kuks op de zwarte lijst mag handhaven.

Verwijdering van onze zwarte lijst is mogelijk na het geven van eerlijke informatie en herstelbehandeling en eventueel schadevergoeding. Tevens is het van belang om de medische fout te registreren bij de Inspectie Gezondheidszorg, te onderzoeken en ervan te leren. Plaatsing van een arts is mogelijk na aanmelding en zorgvuldig onderzoek. Tot slot wijzen wij alle artsen en bestuurders naar ons artikel over de zorgplicht.

Een jaar na publicatie van de zwarte lijst van SIN-NL is ook het ministerie van VWS overgegaan tot publicatie van een zwarte lijst in oktober 2009.
Zie de lijst oktober 2009 van het Ministerie van VWS met namen van 25 artsen, tandartsen en andere zorgverleners die tijdelijk of definitief geschorst zijn.
Zie de lijst oktober 2010 van het Ministerie van VWS met namen van 26 artsen, tandartsen en andere zorgverleners die tijdelijk of definitief geschorst zijn.

SIN-NL acht de VWS lijst onvolledig en onduidelijk.
Dr H. van Hulsteijn, vice-voorzitter van de Orde van Medisch Specialisten zei april 2009 (zie Zorgvisie april 2009) dat één op de twintig medisch specialisten disfunctioneert. Dit betekent dat er circa 850 disfunctionerende medisch specialisten zijn.

Het merendeel van de disfunctionerende artsen, verpleegkundigen en bestuurders, die niet aan professionele zorgverplichtingen voldoen, komt niet voor op de lijst van VWS.

Zanaflex

Toradol

Imitrex

Periactin

Prednisone

Robaxin

Trental

Cafergot

Diclofenac

Topamax

Tegretol

Azulfidine

Baclofen

Celebrex

Colchicine

Indocin

Maxalt

Arcoxia

Artane

Feldene

Lioresal

Mobic

Skelaxin

Tizanidine