3 september 2013    drkuks.com drkuks.com drkuks.com drkuks.com drkuks.com

Over SIN-NL

J.B.M.Kuks

Dr. Jan Kuks, neuroloog UMC Groningen


Alternatieve tekst

Mr Sophie Hankes, voorzitter SIN-NL


SIN-NL staat voor Slachtoffers Iatrogene Nalatigheid-Nederland.
Het woord "iatrogeen" betekent letterlijk: "veroorzaakt door medisch handelen".
SIN-NL richt zich op het verbeteren van de situatie van slachtoffers van medische fouten, oa veroorzaakt door onjuiste diagnostiek en onjuiste behandeling en het verminderen van het aantal medische fouten.

Kort gezegd streeft SIN-NL naar eerlijkheid en herstelbehandeling alsmede registratie, onderzoek en preventie van medische fouten. Een medische fout kan gedefinieerd worden als: "Een medische handeling, waarvan het resultaat tegengesteld is aan de oorspronkelijke planning, waarbij eventueel onnodig (tijdelijke of definitieve) schade wordt berokkend aan de patient, terwijl dit met de huidige stand van medische kennis voorkomen had kunnen worden".

Artsen verstrekken vrijwel geen eerlijke informatie en herstelbehandeling aan de slachtoffers.
Zij spreken liever van complicaties om de juridische gevolgen van foutief handelen te beperken.
Artsen registreren fouten vrijwel niet, ondanks wettelijke verplichtingen om melding te maken van ernstige fouten. Hierdoor wordt onderzoek geblokkeerd en blijft preventie achterwege.

Ter vergelijking:
per jaar overlijden in Nederland circa 800 personen door verkeersongevallen.
per jaar overlijden in Nederland circa 8000 personen door medische fouten in ziekenhuizen,
zie bericht Europese Commissie 15.12.2008.

De medische sector, de Inspectie Gezondheidszorg en Europese instellingen erkennen het weigeren van eerlijke informatie, herstelbehandeling en registratie, doch weigeren concrete maatregelen te nemen, ondanks meerdere toezeggingen om de situatie te verbeteren.
In 2009 heeft SIN-NL een overzicht gemaakt van alle erkenningen door deze organisaties.

Mr Sophie Hankes is oprichter/voorzitter van SIN-NL alsmede oprichter/voorzitter van de Iatrogenic Europe Unite-Alliance www.ieu-alliance.eu.
SIN-NL richt zich op Nederland en de IEU-Alliance op Europa.Beide zijn non-profit organisaties.
SIN-NL streeft naar dialoog met alle betrokkenen om zo snel mogelijk tot verbeteringen te komen.

Voor concrete voorstellen zie het IEU-Manifest 2007 alsmede ons hoofdstuk Oplossingen.

Deze website is bedoeld als voorlichting aan publiek, medische sector en overheid. De ernst van de situatie van medische fouten en de slachtoffers wordt helaas stelselmatig ontkend en buiten de openbaarheid gehouden. Zo wordt geen informatie vrijgegeven over sterftecijfers in ziekenhuizen, die inzicht kunnen geven in de kwaliteit van gezondheidszorg.
In het Rapport Implementatie Kwaliteitswet zorginstellingen juni 2009 hekelt de Rekenkamer het gebrek aan transparantie en concludeert dat het toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg tekort schiet.

Zanaflex

Toradol

Imitrex

Periactin

Prednisone

Robaxin

Trental

Cafergot

Diclofenac

Topamax

Tegretol

Azulfidine

Baclofen

Celebrex

Colchicine

Indocin

Maxalt

Arcoxia

Artane

Feldene

Lioresal

Mobic

Skelaxin

Tizanidine