3 september 2013    drkuks.com drkuks.com drkuks.com drkuks.com drkuks.com

Home-doelstelling

27 febr. 2013: Neuroloog Kuks schendt waarheid en beroepsgeheim
Film Neuroloog Kuks UMCG : geen fout, maar opzet.


Falend neuroloog Kuks stapelt fout op fout.
drkuks.com staat weer online ivm onrechtmatige activiteiten door falend neuroloog Kuks. www.jankuks.nl is als hoofdstuk toegevoegd aan deze website.
Integriteitsonderzoek inzake falend neuroloog Kuks, UMCG noodzakelijk

Deze website publiceert uitsluitend feiten en documenten omtrent het ethisch, professioneel en wettelijk falen van dr Kuks jegens Sophie Hankes en omtrent gebreken in patientveiligheid in structurele zin.


Ter herinnering: De gedragscode intramuraal praktiserend medisch specialist
geldt voor iedere arts werkend in een ziekenhuis, dus ook voor.....

18 sept. 2012: Integriteitsonderzoek inzake falend neuroloog Kuks, UMCG dringend noodzakelijk

Deze website is online gezet door SIN-NL stichting voor slachtoffers van medische fouten.
SIN-NL doet haar burgerplicht om in het algemeen belang misstanden aan de kaak te stellen.
SIN-NL beoogt om middels deze website het publiek debat te stimuleren over de noodzaak tot verbetering van de positie van slachtoffers van medische fouten en van patientveiligheid.
SIN-NL beoogt tevens middels deze website de doofpot van medische fouten door de medische sector aan de kaak te stellen aan de hand van een schrijnend voorbeeld.
Het slachtoffer in deze kwestie betreft Sophie Hankes, juriste en voorzitter van SIN-NL.
Zij werd invalide door een foutieve operatie door neurochirurgen in Duitsland, Prof. M. Samii en dr M. Tatagiba, in 2000. Zij weigeren hulp.
In 2005 verwees een revalidatiearts Sophie Hankes naar het UMC Groningen.
Neuroloog Kuks koos ook voor het weigeren van hulp en het verzwijgen van de medische fout. Neuroloog Kuks. schendt zijn wettelijke zorgplicht en kiest voor de doofpot van medische fouten,
op basis van de collectieve zwijgafspraak van artsen.Sophie Hankes werd vrijwel volledig invalide door experimentele neurochirurgie. Vooraf aan de operatie werd verteld dat het een routine-operatie betrof. Na de operatie vertelden de neurochirurgen dat zij ook teflonwatten hadden geplaatst bij een andere zenuw dan afgesproken.

De neurochirurgen informeerden haar niet over het experimentele karakter van de operatie, noch vroegen de neurochirurgen haar toestemming hiervoor. De foutief geplaatste teflon heeft de regulatie van hartritme en bloeddruk vrijwel volledig verstoord. Bovendien veroorzaakt de teflon grote problemen in de doorbloeding.
Beide verantwoordelijke neurochirurgen volharden in stilzwijgen en weigeren adequate hulp, in strijd met hun zorgplicht. Het betreft: Prof. M. Samii en dr. M. Tatagiba. De openbare aanklachten tegen hen kunt U vinden op: www.profsamii.de en www.tatagiba.de.
Vrijwel iedere andere arts verzwijgt de ernstige medische fout en de gevolgen bij Sophie, zo ook Kuks.
Dit is de doofpot van medische fouten.
Prof. Jan van Dijk, criminoloog aan de Universiteit van Tilburg heeft de doofpot eind 2009 vastgesteld in het rapport Leemten in de slachtofferhulpverlening.

De huidige juridische paden zijn voor slachtoffers van medische fouten doodlopende wegen: klachtcommissies disfunctioneren en het tuchtrecht is te weinig objectief. De Inspectie Gezondheidszorg, de KNMG en de NPCF erkennen dit.

Neuroloog Kuks verzweeg de medische fout en de gevolgen. Ook publiceerde hij een kwaadaardige brief met beledigingen naar slachtoffers van medische fouten en Sophie Hankes en spande meerder kort gedingen aan tegen haar.
De uitkomsten van drie juridische procedures tussen Sophie en Kuks:
1. in september 2009 bepaalde de rechter dat de zwarte lijst van SIN-NL online mocht blijven en dat SIN-NL neuroloog Kuks mocht handhaven op de zwarte lijst. De rechter bepaalde dat het niet duidelijk was dat de brief Sophie Hankes betrof.
2. in juni 2010 bepaalde de rechter, in kort geding aangespannen door Kuks, ten onrechte, dat Sophie Hankes geen feiten had gepresenteerd en de inhoud van de website www.jankuks.nl verwijderd moest worden.
NB de website was een aanklacht tegen neuroloog Kuks wegens niet voldoen aan zijn wettelijke zorgplicht en steunde op feiten en documenten. Bij het kort geding bracht Sophie 51 documenten in ter ondersteuning van de feiten.
Conclusie: Rechter van der Burg-van Geest kiest voor verzwijgen van de feiten en de bewijzen. Bovendien is haar vonnis in strijd met art 10 de vrijheid van meningsuiting volgens het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Hoogleraar Gezondheidsrecht en sinds 1 sept. 2010 jurist bij de artsenorganisatie KNMG Prof. Mr. A.Hendriks schreef op 6 juli 2010 op het weblog rechtenbestuur www.nrc.nl dat het vonnis niet Straatsburgproof is, dit betekent dat de rechter ten onrechte het Europese recht genegeerd heeft. Zij toont zich in hoge mate partijdig. Dit is een inbreuk op de rechtsstaat.
Sophie heeft hoger beroep ingesteld. Het Hof te Arnhem volgde het vonnis van de Rb Utrecht. Sophie heeft cassatie ingesteld bij de Hoge Raad.
Overigens staat www.jankuks.nl online en is de oorspronkelijke tekst vervangen door nieuwe tekst ook over falend neuroloog Kuks.
3. Op 15 juni 2011 bepaalde de rechter in kort geding aangespannen door Kuks ter verwijdering van de website drkuks.com dat de website drkuks.com online mocht blijven.
Tevens bepaalde de rechter dat Kuks per direct moest stoppen met het invorderen van geld van Sophie Hankes, daar het vonnis juni 2010 inzake www.jankuks.nl niet duidelijk was. Dit was een grote overwinning voor Sophie Hankes-SIN-NL, zie verder hoofdstuk kort geding 2011.

Deze website toont de verschrikkelijke en onnodige gevolgen van de doofpot van medische fouten aan. SIN-NL roept artsen op tot:
-eerlijkheid ,openheid en herstelbehandeling conform hun zorgplicht van de Wet Geneeskundige Behandelingovereenkomst,
-registratie, onderzoek en preventie van medische fouten conform hun plicht ex de Kwaliteitswet Zorginstellingen.
Maar bovenal dient de politiek zijn verantwoordelijkheid te nemen, na publiek debat, hoe de overheid er toe aangezet kan worden om het toezicht op falende medici te verbeteren teneinde de patientveiligheid en de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Dan heeft het onnodig en vermijdbare leed dat aan Sophie Hankes en andere slachtoffers wordt aangedaan, nog zin en maatschappelijke betekenis.

Stichting SIN-NL is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30279201

Zanaflex

Toradol

Imitrex

Periactin

Prednisone

Robaxin

Trental

Cafergot

Diclofenac

Topamax

Tegretol

Azulfidine

Baclofen

Celebrex

Colchicine

Indocin

Maxalt

Arcoxia

Artane

Feldene

Lioresal

Mobic

Skelaxin

Tizanidine