3 september 2013    drkuks.com drkuks.com drkuks.com drkuks.com drkuks.com

Disclaimer

Disclaimer © 2010 SIN-NL alle rechten voorbehouden
Aansprakelijkheid en auteursrecht.
U stemt in met deze disclaimer door de website te gebruiken.
SIN-NL is niet aansprakelijk voor schade die op enige wijze is gerelateerd aan het gebruik van de website .
SIN-NL geeft geen enkele garantie noch aanvaardt enige aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van deze site.
SIN-NL is zich ervan bewust dat, ondanks de zorg die besteed is aan de samenstelling van de site, onvolkomenheden kunnen ontstaan. Op geen enkele wijze kan SIN-NL jegens wie dan ook daarvoor aansprakelijkheid aanvaarden.
Alle rechten worden voorbehouden.
Niets uit de inhoud van de deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door fotokopieen, opname of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SIN-NL.

Stichting SIN-NL is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30279201.


Zanaflex

Toradol

Imitrex

Periactin

Prednisone

Robaxin

Trental

Cafergot

Diclofenac

Topamax

Tegretol

Azulfidine

Baclofen

Celebrex

Colchicine

Indocin

Maxalt

Arcoxia

Artane

Feldene

Lioresal

Mobic

Skelaxin

Tizanidine