Documenten

De volgende documenten zijn de officiële producties van SIN-NL bij de korte gedingen in juni 2010 en februari 2011. Deze documenten ondersteunen de feiten op de website jankuks.nl over de aanklacht tegen Jan Kuks wegens ontkenning van het nalatig medisch handelen omtrent Sophie Hankes.

 1. Brief van 6 december 2000 over de operatie op 24 november 2000, uitgevoerd door prof. Samii en ondertekend door zijn assistent neurochirurg dr. Tatagiba.
  De brief noemde oorspronkelijk uitsluitend de routine operatie op de nervus vestibularis. Tatagiba heeft later met de hand toegevoegd dat de operatie voor de decompressie van de medulla oblongata (herstenstam) en de rechter arteria vertebralis. Het is duidelijk dat de decompressie van de hersenstam voor de operatie was verzwegen.
 2. Verslag van de operatie op 24 november 2000, uitgevoerd door Samii en Tatagiba. Het bevat de diagnose: Nervus vestibularis irritatie met invaliderende positionele duizeligheid en medulla oblongata (hersenstam)-compressie door arteria vertebralis met bewusteloosheid.
  Het is belangrijk om te onthouden dat alleen de decompressie van de nervus vestibularis was afgesproken met Hankes voordat de operatie plaatsvond. Na afloop van de operatie werd verteld dat de hersenstam ook was behandeld. Dit komt neer op het uitvoeren van een procedure zonder informed consent. Het operatieverslag werd pas eind januari 2001 beschikbaar gesteld aan Sophie.
 3. Wetenschappelijk artikel uit 2008 waarin de zeldzame aandoening van hersenstam compressie door arteria vertebralis wordt behandeld met de uitdrukkelijke uitleg over het probleem dat het plaatsen van teflonwatten veroorzaakt. Het probleem waardoor het toepassen van deze foute operatietechniek de symptomen verergert in plaats van verbetert. De exacte problematiek van Sophie.
 4. Wetenschappelijk artikel met beschrijving van de techniek van het plaatsen van de teflonwatten.
 5. Diverse samenvattingen van wetenschappelijke artikelen waaruit blijkt dat het plaatsen van teflonwatten leidt tot negatieve effecten bij de patiënten.
 6. Diverse verklaringen van artsen over de negatieve gevolgen van de plaatsing van teflonwatten bij de hersenstam van Sophie Hankes. De verklaringen betreffen het ontstaan van posturele tachycardie, hoge bloeddruk, loopproblemen, hoofdpijn.
 7. Documenten over de doofpot van medische fouten door de medische sector
 8. Verslag van radioloog L.J. over calcifatie van de teflonwatten bij Sophie Hankes in april 2008.
 9. Diverse documenten afkomstig van dr. J.B.M. Kuks.
 10. Brieven van Sophie Hankes aan dr. Kuks.
 11. Brief van nabestaanden van slachtoffer van dr. Kuks foor foute diagnose.
 12. Lijst van 51 producties ingebracht bij het kort geding in juni 2010.