Kort geding 2011

NIEUWS UITSPRAAK KORT GEDING 15 JUNI 2011:
Dubbele overwinning voor SIN-NL
1. drkuks.com blijft online
2. falend neuroloog Kuks moet innen van dwangsommen ivm www.jankuks.nl per direct stoppen

Uitspraak Hof Arnhem hoger beroep www.jankuks.nl volgt op 28 juni 2011

15 juni 2011:

Online aanklacht SIN-NL tegen falend neuroloog Kuks juridisch toegestaan.

Op 15 juni 2011 heeft de rechtbank Utrecht geoordeeld dat de online aanklacht tegen neuroloog Kuks uit UMC Groningen wegens het verzwijgen van een ernstige medische fout, juridisch geoorloofd is.
De website drkuks.com van de stichting SIN-NL, organisatie voor slachtoffers van medische fouten, mag online blijven. Ook heeft de rechtbank geoordeeld dat neuroloog Kuks ten onrechte dwangsommen vordert bij mr. Sophie Hankes, voorzitter van SIN-NL, inzake www.jankuks.nl en dit per direct moet stoppen.

Internet is dus beschikbaar voor slachtoffers van medische fouten om misstanden in de medische sector aan de kaak te stellen en het publiek voorlichting te geven.

De belangenafweging tussen de vrijheid van meningsuiting van Hankes ten opzichte van de reputatie van Kuks valt in het voordeel van Hankes uit omdat Kuks te weinig heeft aangevoerd. Het is veelzeggend dat Kuks op geen enkele wijze bezwaren heeft ingebracht tegen eventuele feitelijke onjuistheden op de website. Wie zwijgt stemt toe !?

Bovendien stelt de rechter dat een persoon in de uitoefening van een (hoge) medische functie, in het algemeen ten aanzien van het openlijk uiten van kritiek, meer zal moeten dulden, dan als privépersoon. Ook heeft de rechter heeft de registratie van de domeinnaam drkuks.com door SIN-NL expliciet toegestaan, conform geldend recht.

Slachtoffers van medische fouten zijn niet meer vogelvrij.
Juridisch is het toegestaan te publiceren over het onrecht dat artsen aandoen.
Internet is een middel om de falende zelfregulatie van de medische sector ten aanzien van slachtoffers van medische fouten, openbaar te maken.

SIN-NL wacht met vertrouwen de uitspraak van het hoger beroep inzake www.jankuks.nl bij het Hof te Arnhem op 28 juni 2011, af.

16 febr. 2011 15.00 u. vond te Utrecht opnieuw een kort geding plaats
aangespannen door dr J.B.M. Kuks neuroloog UMC Groningen

tegen de stichting SIN-NL en Mr. Sophie Hankes wegens drkuks.com,
zie actueel en verbijsterend verslag, hieronder.
Voorlopig resultaat: mediation tot 16 mei 2011 met mogelijkheid van verlenging.

De president van de rechtbank te Utrecht Mr.H.AE.Uniken Venema verzweeg directe familiebanden met dr Kuks en de medische sector, in strijd met de Gedragscode en Leidraad onpartijdigheid rechters en bleef weg. Mr. Steenberghe trad op als vervanger en besloot tot mediation, af te ronden voor 16 mei 2011 of later. Lees: Kuks : mediation met een spreekstalmeester.

Uniken Venema is niet van adel, zijn overgrootvader voegde de naam van zijn overgrootmoeder bij zijn eigen naam en….de AE bestaat niet als letter in het Nederlands en staat voor de eerste letter van de voornaam van zijn voorvader Edsge Venema….

Belangrijk: Dr Kuks heeft geen bezwaar tegen tekst van drkuks.com
en erkent medische fout bij Sophie Hankes.

drkuks.com en www.jankuks.nl blijven voorlopig online.

Verslag zitting kort geding 16 februari 2011
Nichtje van rechter Uniken Venema studeert geneeskunde bij dr Kuks in Groningen…..rechter zwijgt!

Kort geding 16 februari 2011 .
Mr Uniken Venema rechter en president van de rechtbank Utrecht trekt zich vlak voor de zitting terug wegens schijn van partijdigheid.
Controleer zelf bij rechtszaken of tuchtrechtzaken altijd de activiteiten van familieleden van de rechters, oa via internet. Probeer met advocaat te komen, om meer kans te maken op faire behandeling. Controleer ook de werkzaamheden van Uw advocaat.
Uniken Venema is niet van adel, zijn overgrootvader voegde de naam van zijn overgrootmoeder bij zijn eigen naam en….de AE bestaat niet als letter in het Nederlands en staat voor de eerste letter van de voornaam van zijn voorvader Edsge Venema….

Vandaag vond te Utrecht het kort geding plaats van J.Kuks tegen Mr Sophie Hankes, voorzitter van SIN-NL inzake de website drkuks.com. De rechtszaak zou geleid worden door Mr H.AE. Uniken Venema, president van de rechtbank Utrecht.
Echter: na onderzoek door Sophie Hankes zelf bleek tot grote verbijstering Werna (1990) het nichtje van Mr. Uniken Venema geneeskunde te studeren aan de Universiteit Groningen en als bestuurslid van de medische studentenvereniging de Onderwijszaken te behartigen. Bingo! Zij is dus direct in contact met Kuks, die hoogleraar Onderwijs is en mede-afhankelijk van zijn goedkeuring om haar studie met succes af te ronden.
Maar dit bleek niet het enige directe familie-lid van Mr Uniken Venema in de gezondheidszorg :
vrouw, zus en schoonzus zijn allen werkzaam in de gezondheidszorg.
Monica Uniken Venema-van Uden zijn echtgenote werkt al sinds 1994 bij het UMC Utrecht als psychologe……Bingo!
Nienke Uniken Venema, (1961) zeer waarschijnlijk een zus van Herco? werkt als kwaliteitsconsulente bij revalidatiecentrum de Hoogstraat te Utrecht…..Bingo!
En…Petrien Uniken Venema zeer vermoedelijk zijn schoonzuster werkt al jaren beleidsmatig in de gezondheidszorg en wordt per 1 april 2011 directeur van de School of Public en Occupational Health. Bingo!
Wat zullen Kuks en zijn advocaat Rissik, die overigens niets van ICT recht en de vrijheid van meningsuiting lijkt te weten, blij zijn geweest met zo’n rechter.
Maar…..een korte zakelijke brief van de advocate van SIN-NL, die vanmiddag uitstekende inzet en professionele kwaliteit leverde, kort voor de zitting, met de gegevens omtrent belangenverstrengeling en een verzoek naar Uniken Venema of hij ter zitting de bezorgdheid over zijn nichtje en andere familieleden in de gezondheidszorg ter zitting wilde toelichten, deed wonderen.
Raak! Uniken Venema kwam niet eens en kon niet eens gewraakt worden.
Hij stuurde Mr H. M.M. Steenberghe, die het kort geding tot nu toe op zich correct leidde.
Heel opvallend werd hij ter zitting nauwlettend in de gaten gehouden door Mr. Frieling, ook rechter te Utrecht.
En …op uitdrukkelijk verzoek van SIN-NL wordt proces-verbaal van de zitting gemaakt.
Blijkbaar is dit niet de gewoonte bij de rechtbank Utrecht, zoals wij eerder bemerkten!!!!
In het proces-verbaal zal vermeld moeten worden dat Kuks en zijn advocaat herhaaldelijk aan de rechter erkenden dat de inhoud van de website drkuks.com geen problemen voor hen oplevert. Bovendien erkende Kuks dat slachtoffers van medische fouten vaak in de kou staan. Kuks heeft problemen met het gebruik van zijn naam in de domeinnaam, maar zijn vordering zwijgt in alle talen over de domeinnaam. Dat is ook wel te begrijpen want er is geen recht op eigen naam in het ICT recht. Hier geldt: wie het eerst komst, wie het eerst maalt.
De uitspraak is drie maanden uitgesteld.
Tot die tijd blijven drkuks.com en www.jankuks.nl gewoon online Kuks heeft ook zijn vordering tot executie van de onterechte dwangsommen opgeschort. Kuks zit klem en heeft toegestemd in mediation.
Al met al geen geringe prestatie, dankzij speurwerk van SIN-NL naar de connecties met de medische sector en relevante jurisprudentie, alsmede samenwerking met de SOLV advocate.
Juridisch gezien had Mr Uniken Venema zich op zijn verschoningsrecht moeten beroepen en deze zaak niet mogen aannemen, cq zich terug moeten trekken. Zijn gedrag is gedrag de president van een rechtbank onwaardig. Uniken Venema hoort per direct zijn functie als president en als rechter ter beschikking te stellen.
Uniken Venema is niet van adel:
in 1922 kreeg een familielid Venema*(vermoedelijke de overgrootvader)toestemming om de naam van zijn vrouw Uniken toe te voegen aan zijn eigen achternaam. Hoe ijdel kun je zijn?
Raadselachtig is het feit dat de broer van deze rechter zich op LinkedIn profileert als Aedsge Venema.

*bron
De kinderen van Aedsge Durks Feitsma en Wietske Heertjes Zijlstra (zie III-23):
IV-40 TRIJNTJE FEITSMA
* 11-08-1854 te Kollumerland (Burum) † 17-07-1944 te Oldehove
Gehuwd 15-05-1880 te Grijpskerk met:
Kornelis Venema
* 30-11-1855 te Grijpskerk (Westerhorn) † 10-04-1939 te Oldehove
Kinderen:
1 Edsge Dirk Venema * 22-01-1881 te Kollum † 01-02-1881 te Kollum.
2 Hendrik Jan Venema * 22-01-1881 te Kollum † 12-08-1893 te Oldehove.
3 Aesge Durk Venema * 06-10-1882 te Oldehove † 20-01-1964 te Oldehove, landbouwer op Groot Kornhorn .
4 Heertje Venema * 09-07-1885 te Oldehove. Gehuwd 30-1-1920 te Bellingwolde met Theodora Uniken.
Kornelis Hindriks Venema is een zoon van Hindrik Jans Venema en Martje Oeges Mellema, landbouwers in de Westerhorn. Kornelis is geboren in de Westerhorn. Op 17-06-1880 vertrekt hij naar Kollum, waar hij in 1881 pelmolenaar is op het adres Kollum 288 wijk B. In 1882 koopt hij een boerderij van 42.88.30 ha te Oldehove van N.Haack voor f 75.100,- . Op 09-05-1882 vestigt hij zich daar als landbouwer en blijft er wonen tot zijn overlijden. Het echtpaar was ned. hervormd.