Kuks anno 2015

Falend arts J. Kuks

Dr Jan Kuks neemt een aparte plaats in de medische sector in en vooral mbt medische fouten en slachtoffers. Kuks heeft er bewust gekozen om de stichting SIN-NL en haar voorzitter Mr Sophie Hankes op ongehoorde wijze aan te vallen via de media nadat hij eerst bewust de neurologische en cardiologische gevolgen van de medische fout door Prof. M.Samii bij Sophie Hankes in het medisch dossier verzweeg in 2005. Kuks houdt zich dus aan de  onrechtmatige onderlinge zwijgafspraak van artsen over elkaars medische fouten.
Dit is de reden dat SIN-NL in 2007 Dr J.Kuks op de zwarte lijst heeft geplaatst, overigens met toestemming van de Nederlandse rechter, vonnis 25 sept. 2009.
Arts J.B.M. Kuks -neuroloog- voert inmiddels een jarenlange kruistocht tegen SIN-NL en Sophie Hankes, middels rechtszaken, deurwaardersexploten, aangiftes bij de politie.
Rechters negeren alle 51 bewijsstukken en feiten van drkuks.com , plegen censuur en “vergeten” en dat deze website eigendom is van de stichting SIN-NL. Dit betekent dat Kuks niet alleen willens en wetens fraude pleegt, waarop een gevangenisstraf van 3 jaar staat (art 228 W.v.S),zijn zorgplicht en geheimhoudingsplicht schond,  maar ook onrechtmatig van Sophie Hankes grote sommen geld inneemt…..Zijn handelen is in strijd met alle zijn ethische, professionele en wettelijke zorgplicht.
Kuks dient per direct als arts uit het BIG-register uitgeschreven te worden, nooit meer te werken als arts en ontslagen te worden als professor neurologie.
Dit wordt in het algemeen belang en in  het kader van de vrijheid van meningsuiting op internet aangetoond met feiten en documenten.